Regulamin

Niniejszy regulamin przedstawia warunki korzystania ze szkoleń i materiałów edukacyjnych organizowanych i sprzedawanych przez firmę: Krzywy.pl Paweł Krzyworączka, ul. Lawendowa 21, 32-087 Zielonki, REGON: 120731699 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Zielonki pod nr 3643.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności firmy Krzywy.pl Paweł Krzyworączka jest m.in. sprzedaż szkoleń, które są w następującej postaci:
  a. Zapis na szkolenie online „na żywo”, podczas którego uczestnik szkolenia loguje się do specjalnej platformy szkoleniowej metodą e-learningu, w której może zadawać pytania i komunikować się z prowadzącym szkolenie za pomocą chatu.
  b. Zapis materiału ze szkolenia online – jest to zapis szkolenia z punktu powyżej w postaci plików audio i wideo, które uczestnik może pobrać z serwera klikając w link podany przez firmę Krzywy.pl Paweł Krzyworączka (dostęp w Strefie Klienta Frogia.pl).
  c. Tutoriali (samouczków) audio-wideo, czyli nagrań ekranu komputera z narracją (głosem lektora).
  d. Ebooków, audiobooków i innych form służących przekazywaniu wiedzy.
 2. Kupujący, który skorzystał z opcji wymienionej w punkcie 1.a. otrzyma po zakończeniu szkolenia dostęp do zapisu materiałów w postaci plików audio i wideo, o których mowa w punkcie 1.b.
 3. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy poprzez adres email kontakt@frogia.pl lub formularz kontaktowy na stronie frogia.pl lub telefon (48)509061946 lub komunikator Skype: www_krzywy_pl.

§ 2 Rozliczenia

 1. Aby zapisać się na dowolny rodzaj szkolenia czy innych materiałów edukacyjnych, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej frogia.pl oraz opłacić pełną kwotę za szkolenie (nie dotyczy darmowych szkoleń i materiałów, które są dostępne po założeniu konta w Strefie Klienta i zalogowaniu się na nie).
 2. Obsługa płatności jest wykonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU.pl, zwykłym przelewem lub przez PayPal (do wyboru przez Klienta).
 3. Domyślnym dowodem sprzedaży szkolenia jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli Klient poda dane do jej wystawienia).
 4. Faktura jest wysyłana na adres mailowy Klienta, który podał w Strefie Klienta.

§ 3 Reklamacje i zwroty

 1. Na oferowane materiały edukacyjne firma Krzywy.pl udziela gwarancji 30 dni. Oznacza to, że Kupujący szkolenie może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni i otrzyma zwrot kwoty, jaką zapłacił za szkolenie.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Oferowane przez Sprzedającego materiały szkoleniowe objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właścicielem jej autorskiego prawa majątkowego jest Krzywy.pl Paweł Krzyworączka, ul. Lawendowa 21, 32-087 Zielonki.
 2. Krzywy.pl Paweł Krzyworączka, ul. Lawendowa 21, 32-087 Zielonki zastrzega w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, iż dalsze rozpowszechnianie oferowanych materiałów edukacyjnych (płatnych i darmowych) bez zgody właściciela jest zabronione niezależnie od celu, w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, lub użytego środka przekazu.

§ 5 Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Krzywy.pl Paweł Krzyworączka, ul. Lawendowa 21, 32-087 Zielonki, REGON: 120731699.
 2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 6. W przypadku, kiedy kupujący chce usunąć swoje dane, może zlikwidować konto lub napisać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do administratora danych osobowych wykorzystując podane dane kontaktowe w niniejszym Regulaminie.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że:
  a. Zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia.
  b. Przystąpienie do korzystania z serwisu nastąpiło dobrowolnie.
  c. Dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą.
  d. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę przesłanych w formularzu rejestracyjnym dla celów realizacji Umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

Masz dodatkowe pytania?

Jeśli powyżej nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób.